Klachtenprocedure HDS Almere

Uiteraard zal HDS Almere er alles aan doen om onze klanten tevreden te houden, mocht er onverhoopt toch iets zijn waar u niet tevreden over bent, dan hopen wij dit graag van u te horen.
Indien mogelijk graag in een telefonisch of een persoonlijk gesprek.
Uiteraard gaan wij er vanuit dat wij uw ontevredenheid op deze manier kunnen oplossen.

Melding maken/klacht indienen;
Indien het persoonlijke gesprek geen oplossing heeft geboden voor uw ontevredenheid is het mogelijk een officiële klacht in te dienen.
Dit dient schriftelijk ingediend te worden en kan worden verstuurd met per mail naar Sacha Kooijman, info@huisdierenservice-almere.nl

Registratie Klacht en behandelingstermijn;
Bij het indienen van een klacht zal u zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen 2 weken een inhoudelijke reactie ontvangen.
Lukt dit niet zal u worden ingelicht over de uitstel hiervan en zal er worden aangegeven op welke termijn u wel een antwoord van ons kan verwachten.
Indien u geheel of gedeeltelijk in het gelijk wordt gesteld, wordt bekeken of een vorm van schadeloosstelling en/of andere genoegdoening op zijn plaats is en zo ja welke maatregelen er kunnen worden genomen om herhaling in de toekomst te voorkomen.